Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Việt Nam đang diễn ra như thế nào

Phát triển năng lực và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là một trong những điều quan trọng giáo viên cần trau dồi trong thời đại kỹ thuật số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều ý nghĩa trong việc thúc đẩy quá trình đào tạo và phát triển giáo dục

Tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy nói chung và giảng dạy trực tuyến nói riêng là xu hướng không thể thiếu trong thời đại 4.0. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy việc tích hợp công nghệ có nhiều lợi ích cho cả giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy

Từ những nghiên cứu tác động của năng lực ứng dụng CNTT trong giảng dạy bằng cách phân tích và tổng hợp thông tin từ các ấn phẩm khoa học liên quan được thực hiện ở các quốc gia khác nhau, các tác giả cho rằng ứng dụng CNTT giúp tăng cường khả năng nhận thức, khả năng tự học của học sinh, sinh viên. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đang ngày càng phát triển

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đang ngày càng phát triển

Do đó, ngoài việc cần nâng cao trình độ tin học của bản thân, giáo viên cần định hình và phát triển năng lực công nghệ thông tin cho người học thông qua đào tạo. 

Sự phát triển của các khóa học trực tuyến có hiệu quả hay không phụ thuộc vào các yếu tố như: 

  • Nội dung được thiết kế tốt và hỗ trợ đầy đủ
  • Tạo động lực cho học sinh học trực tuyến
  • Sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ

Nghiên cứu phát triển năng lực ứng dụng CNTT của giáo viên trong giảng dạy trực tuyến có nhiều ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy có thể hỗ trợ đánh giá khả năng ứng dụng và đưa ra hướng đi đúng đắn trong việc sử dụng, bồi dưỡng và phát triển năng lực CNTT cho giáo viên trong giảng dạy trực tuyến trong thời đại kỹ thuật số.

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hiện nay

Trong những năm gần đây, trong việc thực thi chính sách của chính phủ, các trường đã được tăng cường trang bị hệ thống và thiết bị CNTT trong hỗ trợ giảng dạy như: phòng máy tính, phòng máy tính quản trị, thiết bị CNTT-TT, Internet và một số thiết bị công nghệ khác tạo ra cơ sở hạ tầng CNTT cho giáo viên và học sinh sử dụng hiệu quả trong giảng dạy

Sự phát triển của công nghệ phần mềm, trong đó phần mềm giáo dục hỗ trợ tích cực cho quá trình giảng dạy như các gói hỗ trợ biên tập và hướng dẫn, học tập điện tử, phần mềm đóng gói, phần mềm mã nguồn mở và các tiện ích khác cũng được khai thác hiệu quả trong giảng dạy.

Thực tế ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học hiện nay

Thực tế ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học hiện nay

Khảo sát thực tế trên 110 giáo viên giảng dạy tại các trường cao đẳng và đại học ở nước ta cho thấy 86% giáo viên quan tâm đến việc áp dụng CNTT trong dạy học. Tuy nhiên nhiều giáo viên nhận thấy khả năng áp dụng CNTT vào các bài giảng còn hạn chế và cần được cải thiện

Ngoài ra, nhiều giáo viên đã sử dụng nhiều hình thức trao đổi khác nhau như email, diễn đàn, mạng xã hội, các trang web để giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và học sinh.

Dự báo khả năng phát triển năng lực ứng dụng CNTT trong dạy học trực tuyến

Một trong những yêu cầu để chuẩn bị cho Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cải thiện nguồn nhân lực để đáp ứng thay đổi kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho môi trường làm việc mới. Vì vậy, ngành giáo dục và đào tạo có một nhiệm vụ lớn là chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Với sự xuất hiện của các mô hình học tập mới và sự phát triển của khoa học – công nghệ, các phương pháp giáo dục truyền thống chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Mỗi học sinh có nhu cầu và khả năng học tập khác nhau. Tiến bộ công nghệ cho phép các nhà giáo dục thiết kế các lộ trình học tập tùy chỉnh. Phần mềm giáo dục đã được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của từng học sinh và cho phép học sinh học theo tốc độ phù hợp với nhu cầu của họ. Ở nhiều nước, các phần mềm học tập thích ứng này đã thay thế một phần hoặc hoàn toàn sách giáo khoa trong lớp học

Bên cạnh đó, việc truy cập thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, dẫn đến một câu hỏi mà các nhà giáo dục cần trả lời, đó là xác định kiến ​​thức cốt lõi mà người học cần được trang bị trong tương lai.

Định hướng đổi mới giáo dục gắn liền với áp dụng công nghệ thông tin

Định hướng đổi mới giáo dục gắn liền với áp dụng công nghệ thông tin

Trong khi các mô hình giáo dục trước đây tập trung vào việc cung cấp cho người học kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để giúp họ trở thành những người có kỹ năng cao, thì các nhà giáo dục ngày nay quan tâm nhiều hơn đến việc dạy sinh viên tự học. Giáo dục dạy học sinh cách suy nghĩ, đánh giá các tình huống và các vấn đề phức tạp trong cuộc sống, từ đó hình thành năng lực giải quyết vấn đề.

Sự phát triển công nghệ có ảnh hưởng lớn đến vai trò của giáo viên trong lớp học. Hệ thống quản lý trường học được hỗ trợ công nghệ có thể giúp giáo viên theo dõi tiến trình của từng lớp học, cung cấp phản ứng ngay lập tức cho những khó khăn mà học sinh gặp phải. 

Nhưng công nghệ hiện đại không thể thay thế vai trò của giáo viên hoặc biến giáo viên thành robot. Do đó, làm thế nào để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để đạt hiệu, sáng tạo là một thách thức đối với mỗi giáo viên và ngành giáo dục.

Bài viết được cập nhật

Share:

Your Comment