(ictdanang) – Như ICT Đà Nẵng đã thông tin đến độc giả, chiều ngày 19/12, trong phiên họp bế mạc, kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX đã thông qua nhiều Nghị quyết tác động đến chính sách, chủ trương phát triển và an sinh.
(ictdanang)- Kết thúc phiên làm việc chiều qua (18/12) của kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX, HĐND phố Đà Nẵng đã công bố chính thức kết quả lấy phiếu tin nhiệm do HĐND thành phố bầu hoặc phê chuẩn.
(ictdanang) – Sau 3 ngày làm việc, cuối giờ chiều nay 19/12, kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa IX thành phố Đà Nẵng đã chính thức bế mạc.
(ictdanang)- Sáng nay (18/12), ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 9, khóa IX (2016-2021), Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 chức danh do HĐND thành phố bầu.
(ictdanang) - Hôm nay (17/12), Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã chính thức diễn ra. Trong 3 ngày làm việc, từ nay đến ngày 19/12/2018, Kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng, sẽ tiến hành đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, cho ý kiến báo cáo tờ trình thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, cơ quan liên quan và bàn một số nội dung quan trọng khác.
(ictdanang - tintonghop) - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, chiều 13-12, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội, các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương.
(ictdanang)- Năm 2018, Mặt trận các cấp thành phố Đà Nẵng và các tổ chức thành viên tiếp tục mở rộng và đa dạng hoá hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các giai cấp, tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, đội ngũ trí thức, người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng, các doanh nhân để thực hiện tốt các chương trình phối hợp, thống nhất hành động và đạt được những kết quả đáng khích lệ.
(ictdanang)- Sau hai ngày (9-10/12) ngập nặng do mưa lớn kéo dài, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố khẩn trương tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo sớm ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân.
(ictdanang) – Đề án nhằm triển khai hiệu quả Khung kiến trúc thành phố thông minh đã được phê duyệt, kế thừa nền tảng Chính quyền điện tử và kết quả thí điểm các ứng dụng Thành phố thông minh nhằm mang lại các lợi ích cho các hoạt động của cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
(ictdanang) - Đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 147 kể từ năm 1973. Ngoài vấn đề tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh thì Chính phủ Hoa Kỳ còn phối hợp với Chính phủ Việt Nam để cung cấp thông tin về người Việt Nam mất tích, giải quyết vấn đề chất độc Da cam/Dioxin và vấn đề bom mìn.
http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11