(ictdanang) – Như ictdanang đã đưa tin đầu tuần này, ngày 13/2/2017, trường Đại học (ĐH) Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận “Giấy Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá AUN-QA” cho 2 Chương trình tiên tiến gồm: Ngành Điện tử-Viễn thông và Ngành Hệ thống nhúng. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất đặc biệt, không riêng với khu vực miền Trung, mà còn lan tỏa rộng hơn ở phạm vi cả nước: Lần đầu tiên, hệ thống đào tạo bậc ĐH Việt Nam, có 2 chương trình đào tạo tiên tiến được xếp vào nhóm thứ hạng cao nhất của ASEAN.
http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11