Đà Nẵng ban hành bộ tiêu chí xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm

Cập nhật ngày: 29/11/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) - Dựa trên Bộ tiêu chí, UBND thành phố giao Sở Công thương, UBND các quận, huyện và xã phường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng mô hình chợ bảo đảm đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý chợ. Sau khi hoàn thành, lập hồ sơ để thẩm định, chứng nhận dựa trên việc đánh giá từng nội dung liên quan đến tiêu chí.

UBND thành phố vừa ban hành Bộ tiêu chí xây dựng mô hình chợ bảo đảm đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bộ tiêu chí bao gồm 6 bảng tiêu chí cụ thể liên quan đến mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật, thủy hải sản tươi sống, rau củ quả, dịch vụ ăn uống và các cơ sở kinh doanh liên quan đến các loại thực phẩm khác.

UBND thành phố giao Sở Công thương, UBND các quận, huyện và xã phường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng mô hình chợ bảo đảm đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý chợ. Sau khi hoàn thành, lập hồ sơ để thẩm định, chứng nhận dựa trên việc đánh giá từng nội dung liên quan đến tiêu chí.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí; phối hợp cùng Sở Công thương và UBND các quận, huyện, xã phường tiến hành thẩm định, công nhận mô hình chợ bảo đảm đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Bộ tiêu chí xây dựng mô hình chợ bảo đảm đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

An Bình

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác

http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11