Cách mạng công nghiệp 4.0 là thời cơ thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc

Cập nhật ngày: 28/11/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) – Sáng nay (28/11), tại Đà Nẵng đã chính thức khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 1 và Diễn đàn Thanh niên Khởi nghiệp 2018 (do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu tại buổi lễ.

Từ trái sang: Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Ngọc Lương; Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Lê Quốc Phong dự khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 1 và Diễn đàn Thanh niên Khởi nghiệp 2018.

    - Ảnh trong bài: T.Ngọc


ICT Đà Nẵng trân trọng giới thiệu đến bạn đọc toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Cách mạng công nghiệp 4.0 chính là thời cơ để thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc

Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tham gia vào quá trình đổi mới của đất nước có sự đóng góp vô cùng quan trọng của đội ngũ trí thức Việt Nam trong và ngoài nước nói chung và trí thức trẻ nói riêng. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn trân trọng những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế ngày nay.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, tạo những biến chuyển sâu sắc và toàn diện trong đời sống xã hội, thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và cả thách thức đối với mọi quốc gia, hiện nay, Trung ương Đảng và Chính phủ xác định rõ nhiệm vụ sớm xây dựng chiến lược tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong đó, xác định rõ quan điểm tận dụng tối đa lợi thế một nước còn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, khai thác triệt để thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0, lợi thế thương mại để phát triển nhanh và chuyên sâu một số ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược, có lợi thế cạnh tranh, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử là con đường chủ đạo; phát triển, công nghiệp chế biến chế tạo là trung tâm; phát triển công nghiệp chế tạo thông minh là bước đột phá, chú trọng phát triển công nghiệp xanh.

Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg với nhiều giải pháp quan trọng về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, đô thị thông minh; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Việt Nam bước đầu đã áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, người máy, kết nối internet vào lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; đang hình thành hệ sinh thái sáng tạo khởi nghiệp, một điều kiện quan trọng để ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Hiện nay, Ban Kinh tế Trung Ương đang chủ trì xây dựng báo cáo trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ kế hoạch và Đầu tư xây dựng trình Chính phủ “Chiến lược quốc gia” (về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4) và Bộ Khoa học Công nghệ xây dựng “Chương trình hành động của Chính phủ về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trên cơ sở các đường lối chủ trương chỉ đạo của Trung ương, các nhiệm vụ giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương, các đoàn thể, trong đó có Đoàn Thanh niên sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
 
Cách mạng công nghiệp 4.0 chính là thời cơ để thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc. Trong bối cảnh đó, Chính phủ luôn kỳ vọng vào sự đóng góp trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ trí thức trẻ chúng ta.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình:
"Cách mạng công nghiệp 4.0 chính là thời cơ để thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc. Trong bối cảnh đó, Chính phủ luôn kỳ vọng vào sự đóng góp trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ trí thức trẻ chúng ta".

Trí thức trẻ đề xuất sáng kiến về 3 vấn đề lớn của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với Việt Nam

Tôi rất hoan nghênh sáng kiến của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Đây thực sự là kênh kết nối và là diễn đàn để trí thức trẻ thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của mình trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu.

Tôi biểu dương lực lượng trí thức trẻ ở trong nước đã không ngừng nỗ lực, cố gắng học tập, lao động sáng tạo, vươn mình ra tầm châu lục và thế giới; hoan nghênh và biểu dương lực lượng trí thức trẻ Việt Nam ở ngoài nước dù học tập, sinh sống trong môi trường cạnh tranh cao, trong những điều kiện khác nhau nhưng đã khẳng định được mình, khẳng định được trí tuệ Việt, bản sắc Việt để đóng góp xây dựng quê hương đất nước thật là điều đáng quý.

Tôi đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn lần thứ nhất “Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0”, với mục đích thảo luận và đề xuất các cơ chế thu hút,phát huy người tài một cách thiết thực, hiệu quả nhằm khuyến khích trí thức trẻ người Việt chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước.

Diễn đàn chính là nơi các bạn trí thức trẻ Việt Nam có thể đưa ra các đề xuất, sáng kiến, giải pháp, đóng góp cho Chính phủ trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia. Trong đó tập trung vào các nội dung “Thúc đẩy để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển cách mạng công nghiệp 4.0” ;”Ứng dụng công nghệ 4.0 trong bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu”; “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh”. Đây có thể nói là những vấn đề rất quan trọng để xây dựng và phát biển bền vững đất nước.
     
Tôi mong muốn các bạn trí thức trẻ tham dự Diễn đàn này chia sẻ về thực trạng, những kinh nghiệm cả thành công và thất bại của các nước, nhất là những nước có trình độ phát triển cao về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa ra những ý tưởng, đề xuất những kiến nghị, giải pháp về cơ chế, chính sách, nguồn lực cho Đảng, Chính phủ để triển khai thành công cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Đảng, Chính phủ thực sự coi trọng những ý tưởng, giải pháp, kiến nghị của các bạn và sẽ có nghiên cứu nhằm thể chế hóa thành những chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước ta trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nghiên cứu để tổ chức diễn đàn thường niên, trở thành kênh tham vấn để Chính phủ và các cơ quan chức năng "đặt hàng" đội ngũ trí thức hoặc tham vấn các trí thức trẻ về các vấn đề cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong triển khai nhiệm vụ của mình.

Đơn cử như thúc đẩy giới trí thức trẻ hưởng ứng Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu người Việt, hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tặng hoa cho các đại biểu trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu về tham dự Diễn đàn lần thứ nhất. 

Hiền tài là nguyên khí quốc gia - Đảng, Nhà nước nhất quán trong chính sách thu hút nhân tài

Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Thu hút nhân tài, nhất là nhân tài trong trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu là chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, nhằm huy động trí thức trẻ đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vì vậy, tôi mong các bạn trẻ có mặt tại đây hôm nay ra sức học tập, rèn luyện, mạnh dạn đóng góp ý kiến cho Đảng, Chính phủ nhằm xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay khi thu hút nhân tài, trong đó có việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về trình tự, thủ tục tuyển dụng, cơ chế chính sách đãi ngộ, điều kiện làm việc để thu hút ngày càng nhiều các bạn trẻ tri thức, phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn nguyên khí quốc gia này để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn kỳ vọng lớn lao và đặt niềm tin yêu sâu sắc vào thế hệ trẻ - thế hệ rường cột, chủ nhân tương lai của nước nhà, trong đó có đội ngũ trí thức trẻ. Trí thức trẻ Việt Nam dù ở trong nước hay ngoài nước, dù công tác ở ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền nào cũng đều là nguồn lực đặc biệt, là tinh hoa, nguyên khí quốc gia, vốn quý của đất nước.

Các bạn hãy tiếp bước truyền thống của cha anh, ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo để thực sự trở thành một lực lượng hùng hậu, ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước lên một tầm cao mới./.

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác

http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11