Thông tin chính thức về việc hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần VIPICO

Cập nhật ngày: 24/11/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) – Ngày 23/11, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng vừa cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí trên địa bàn về việc hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần VIPICO và các trường hợp tương tự tại thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 9125/UBND-KT ngày 23/11/2018 của UBND thành phố V/v thông tin báo chí về việc hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần VIPICO và các trường hợp  tương tự tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin cho báo chí và các cơ quan liên quan về nội dung này:

“Ngày 16/11/2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành 08 Quyết định về hủy công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với Công ty cổ phần VIPICO và 07 trường hợp tương tự. Để thuận tiện cho các cơ quan, đơn vị, Báo, Đài có quan tâm tìm hiểu về việc này, UBND thành phố Đà Nẵng thông tin cụ thể như sau:

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đều được UBND thành phố phê duyệt Phương án đấu giá, Quy chế đấu giá để Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản và
niêm yết, công khai thông tin cho người tham gia đấu giá trước khi tổ chức đấu giá;

Trong đó có quy định rõ về điều kiện tham gia đấu giá (người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện tài chính để thanh toán tiền mua tài sản trúng đấu giá), trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá;

Đồng thời quy định
phân kỳ thời gian nộp tiền trúng đấu giá thành 02 đợt để hỗ trợ người trúng đấu giá (đợt 1 nộp 50% trong vòng 30 ngày theo Thông báo của cơ quan Thuế và đợt 2 trong vòng 60 ngày tiếp theo phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá còn lại), và quá thời hạn thanh toán mỗi đợt thì hủy kết quả đấu giá, thu hồi tiền đặt cọc nộp ngân sách.

Các Phương án đấu giá, Quy chế đấu giá được phê duyệt theo đúng quy định và phù hợp với thực tế tình hình thị trường bất động sản (giá cả thị trường bất động sản biến động nhiều, nếu không áp dụng quy định tại điểm d, khoản 5, Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ để quy định hủy kết quả đấu giá thu hồi tiền đặt cọc, ràng buộc trách nhiệm của người trúng đấu giá phải kịp thời nộp đủ tiền vào ngân sách, thì sẽ tạo kẻ hở cho các tổ chức, cá nhân khi trúng đấu giá, kéo dài thời gian nộp tiền, đầu cơ để chọn thời điểm tìm người chuyển nhượng lại thu chênh lệch hoặc từ chối nộp tiền khi thị trường giảm giá mà không thực sự có nhu cầu triển khai thực hiện dự án).

Về hủy công nhận kết quả đấu giá khu đất ký hiệu A20
(Vị trí 04 mặt tiền các đường Võ Văn Kiệt, Ngô Quyền, Lý Nam Đế và đường quy hoạch 15m, thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, có tổng diện tích là 11.489,5m2, gồm 7.658 m2 đất ở và 3.829 m2 đất thương mại dịch vụ), cơ sở xử lý cụ thể như sau:

Ngày 27/6/2017,
ông Đặng Quốc Việt đại diện Công ty CP VIPICO đã nộp Phiếu đăng ký đấu giá khu đất trên; trong đó đã cam kết: “Trường hợp trúng đấu giá thì sẽ thanh toán tiền mua tài sản trúng đấu giá theo thời hạn quy định. Nếu quá thời hạn theo thông báo của cơ quan Thuế … mà tôi không nộp đủ tiền sử dụng đất theo quy định thì bị hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền đặt trước nộp ngân sách”. Nội dung này cũng thể hiện tại Biên bản bán đấu giá.

Thực tế, sau khi trúng đấu giá, Công ty CP
VIPICO không thực hiện đúng cam kết của chính đơn vị và Thông báo của Cục Thuế thành phố khi chỉ nộp 50% tiền trúng đấu giá vào ngân sách đúng thời hạn, số tiền 50% còn lại (thời hạn nộp chậm nhất là ngày 19/12/2017), Công ty đã có văn bản gửi Cục Thuế thành phố ngày 22/11/2017 và gửi UBND thành phố ngày 17/12/2017 xin chậm nộp nhưng không được Cục Thuế thành phố và UBND thành phố thống nhất (Công văn trả lời của Cục Thuế thành phố ngày 30/11/2017 và của UBND thành phố ngày 19/12/2017).

Song, đến
ngày 09/02/2018, Công ty tự động tiếp tục nộp đủ số tiền sử dụng đất và tiền thuê đất còn lại và tiền chậm nộp tự xác định vào ngân sách Nhà nước qua tài khoản của Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng (Thành phố không thu tiền, kể cả tiền chậm nộp khi đơn vị đã trễ hạn).

Với tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/ 2016 của Chính phủ, quá trình giải quyết vụ việc, UBND thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận cũng như báo cáo Bộ Tài chính, Thường trực HĐND thành phố, Thường trực Thành ủy để tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, căn cứ Hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất, Phương án đấu giá,
nội dung cam kết của chính các đơn vị, cá nhân tham gia đấu giá tại Phiếu đăng ký đấu giá, Biên bản đấu giá và quy định tại điểm d khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, UBND thành phố đã thống nhất ban hành Quyết định hủy kết quả đấu giá đối với khu đất A20 nêu trên theo đúng quy định, thu hồi tiền đặt cọc nộp ngân sách Nhà nước và hoàn trả lại số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà Công ty đã nộp.

Đối với 07 trường hợp tương tự:
Cùng ngày 16/11/2018, UBND thành phố cũng đã ban hành 07 Quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của 07 trường hợp khác đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan Thuế và cam kết của chính các đơn vị tham gia đấu giá gồm: Công ty TNHH Vận tải biển Trường Sinh; ông Nguyễn Xuân Trung; ông Nguyễn Kỳ Thành; Bà Trần Thị Hai; ông Bùi Xuân Cường và bà Nguyễn Thị Oanh; Ông Lê Chí Anh và bà Trần Thị Hiền; ông Phạm Hữu Cường.

Như vậy, việc xử lý hủy kết quả đấu giá 08 trường hợp nêu trên được UBND thành phố thực hiện theo đúng quy định tại điểm d, khoản 5, điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Phương án đấu giá, Quy chế đấu giá, cam kết của chính các đơn vị, cá nhân tham gia đấu giá để đảm bảo khai thác hiệu quả tài sản công, thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Nếu không hủy kết quả đấu giá thì UBND thành phố sẽ vi phạm Quy chế đấu giá, Hợp đồng đấu giá tài sản, cam kết của các đơn vị tham gia đấu giá, trong đó có Công ty CP VIPICO, sẽ dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện của các cá nhân khác tham gia đấu giá.

Mặt khác, từ thời điểm Công ty CP VIPICO không nộp đủ tiền đến nay, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu vực này có biến động tăng rất lớn, nếu không quyết định hủy kết quả đấu giá thì UBND thành phố không những vi phạm các quy định, cam kết nêu trên mà còn phải chịu trách nhiệm về khoản thiệt hại, thất thoát ngân sách rất lớn có thể xảy ra.

Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo dự thảo Quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố; trong đó vẫn tiếp tục quy định tạo điều kiện cho người trúng đấu giá được nộp tiền thành 02 đợt trong 90 ngày nhưng quá thời hạn thanh toán thì vẫn xử lý hủy kết quả đấu giá để đảm bảo kịp thời thu tiền trúng đấu giá tài sản vào ngân sách, hạn chế các trường hợp trung gian, môi giới không đủ năng lực tài chính, tham gia đấu giá để tìm người bán lại nhưng không tìm được thì chậm nộp hoặc từ chối trúng đấu giá, bỏ tiền đặt cọc (
Công ty TNHH MTV VIPICO không có tham gia đấu giá khu đất có ký hiệu A20, mà đơn vị tham gia đấu giá là Công ty cổ phần VIPICO).

Các khu đất, lô đất được xử lý hủy kết quả trúng đấu giá theo 08 trường hợp nêu trên sẽ được UBND thành phố xem xét
có kế hoạch tổ chức đấu giá lại theo kế hoạch thu ngân sách thành phố các năm sau, không xử lý công nhận trúng đấu giá cho người bỏ giá thấp tiếp theo, theo đúng quy định.

Toàn bộ quá trình tham gia đấu giá, nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá và xử lý các vụ việc nêu trên đã được UBND thành phố tổng hợp báo cáo đầy đủ, chi tiết gửi Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8444/UBND-STP ngày 01/11/2018, có gửi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm các tài liệu liên quan”.

Nguyễn Trần

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác

http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11