VNPT và MobiFone vẫn chịu sự quản lý về ngành và lĩnh vực của Bộ Thông tin - Truyền thông

Cập nhật ngày: 13/11/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) - Chiều tối qua, 12/11/2018, với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan; Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tiến hành nghi thức bàn giảo- tiếp nhận đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng Công ty Viễn thông (MobiFone).

Cùng với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông - MobiFone được bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ 12/11/2018.

-Ảnh minh họa: T.Ngọc


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu: Sau bàn giao, VNPT và MobiFone phải mạnh hơn nữa, đổi mới, sáng tạo hơn nữa.

VNPT và MobiFone vẫn chịu sự quản lý về ngành và lĩnh vực của Bộ Thông tin- Truyền thông

VNPT và MobiFone là những doanh nghiệp lớn. Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2017 của VNPT và MobiFone, xác định giá trị vốn nhà nước tại VNPT là 64.701 tỷ đồng, tổng tài sản là 95.633 tỷ đồng; còn tại Mobifone, giá trị vốn nhà nước là 18.928 tỷ đồng, tổng tài sản là 32.529 tỷ đồng.

Trong tổng danh mục 19 doanh nghiệp chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, VNPT và MobiFone chiếm 8,2 % về giá trị vốn nhà nước và 5,6 % giá trị tổng tài sản theo danh mục của Ủy ban; cùng doanh thu 2 Tập đoàn 87.764 tỷ đồng.

Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn hai doanh nghiệp này từ Bộ Thông tin và Truyền thông về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhằm tạo thêm các lợi thế cạnh tranh, mở ra cơ hội phát triển mới cho cả 2 doanh nghiệp có vai trò, vị trí quan trọng của ngành viễn thông Việt Nam.

“VNPT và MobiFone vẫn tiếp tục chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về ngành và lĩnh vực” - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh khẳng định.

Tiếp tục đóng góp cho Chính phủ điện tử, an toàn an ninh mạng và thực hiện chuyển đổi số
 Kỳ vọng VNPT và Mobifone sẽ có bước tăng trưởng và phát triển đột phá, đóng góp ấn tượng cho ngành viễn thông quốc gia và kết nối số.  


Còn theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại VNPT và MobiFone về Ủy ban được thực hiện theo chủ trương chung của Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng, vừa bảo toàn, phát triển vốn nhà nước, vừa đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành viễn thông quốc gia và hạ tầng kết nối cho nền kinh tế số.

VNPT và MobiFone tiếp tục là các doanh nghiệp quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm công nghiệp điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử, an toàn an ninh mạng và thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh thêm: Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển, tạo lập các khuôn khổ kinh doanh, hội nhập quốc tế...

Do vậy, sau khi tiếp nhận quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với VNPT và MobiFone, Ủy ban sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, quản lý các doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả tốt nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao.

Hoàng Nhung

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác

http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11