Đại học Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng hợp tác truyền thông chiều sâu về giáo dục và đào tạo

Cập nhật ngày: 09/09/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang)- Đại học Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng vừa chính thức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2020.

Chương trình phối hợp được  hai bên ký kết, hướng đến mục đích đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung trọng tâm liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; các Nghị quyết, chương trình và kế hoạch hành động của ngành giáo dục, của Thành ủy và Chính quyền thành phố Đà Nẵng, của Đại học Đà Nẵng. Và tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Nhà báo Trương Công Định - Tổng Biên tập báo Đà Nẵng (bên trái) và Phó GS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng thực hiện nghi thức ký kết hợp tác (diễn ra ngày 7/9 vừa qua).

-Ảnh: Minh Sơn. 


Một chủ điểm hợp tác tuyên truyền được chú trọng là phản ảnh, nhân rộng những giải pháp, mô hình, kinh nghiệm tốt về quản trị và tự chủ đại học, những điển hình tiêu biểu là giảng viên, các nhà khoa học, cán bộ quản lý và sinh viên của các trường thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Song song, thường xuyên thông tin các hoạt động, nỗ lực đổi mới giáo dục và đào tạo của Đại học Đà Nẵng,được cộng đồng xã hội quan tâm.

Điển hình là hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, kiểm định giáo dục, xếp hạng đại học. Đặc biệt là các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm, khởi nghiệp; các chương trình hợp tác nhà trường-doanh nghiệp vì người học và cơ hội việc làm cho người học.

Bên cạnh đó, chương trình hợp tác cũng mở ra hướng lan tỏa những ý kiến đóng góp xây dựng, phản biện xã hội, kết quả nghiên cứu, sáng kiến và tri thức mới của các chuyên gia, các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên Đại học Đà Nẵng. Đây cũng là hoạt động đóng góp vì cộng đồng, chung sức góp phần vì sự phát triển của thành phố Đà Nẵng và các địa phương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như cả nước…

Mở ra chương trình phối hợp lần này, Đại học Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nâng tầm phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa với Báo Đà Nẵng trong xây dựng chuyên trang và các chuyên mục phù hợp.

Các chủ đề truyền thông sẽ giúp các nhà khoa học, giảng viên, đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, thêm cơ hội tham gia hiến kế, đóng góp trí tuệ, chuyên môn và tham gia phản biện những vấn đề “nóng” từ thực tiễn của thành phố.
Nhất là góp ý,phản biện cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo, gắn với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, đã và đang diễn ra mạnh mẽ.

Hợp tác truyền thông chiều sâu về giáo dục và đào tạo như vừa nêu cũng chính là thiết thực đóng góp xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, giàu mạnh.

“Hợp tác lần này là sự kế thừa, tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó giữa Đại học Đà Nẵng với các cơ quan báo chí, truyền thông trong nhiều nămqua. Nhờ mối quan hệ gắn bó ấy , nhiều hoạt động, sự kiện và thông tin từ Đại học Đà Nẵng đã được chuyển tải nhanh chóng, kịp thời và chính xác đến đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó tranh thủ được sự ủng hộ, đồng thuận và đồng hành của xã hội đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, sự sứ mệnh phát triển của nguồn nhân lực của Đại học Đà Nẵng” - Phó GS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh.

Hoàng Nhung

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác

http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11