Đà Nẵng và Tập đoàn VNPT ký kết hợp tác xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020

Cập nhật ngày: 06/08/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) – Chiều nay (6/8), UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký Biên bản hợp tác về triển khai xây dựng thành phố thông minh (TPTM) giai đoạn 2018-2020.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Biên bản hợp tác lần này nhằm triển khai chi tiết Thỏa thuận hợp tác về Công nghệ thông tin và Truyền thông giai đoạn 2014-2020 ký kết ngày 8/12/2014 giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.


 
Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng và ông Huỳnh Công Liêm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT
thực hiện nghi thức ký kết hợp tác.


Việc hợp tác nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng TP thông minh tại Nghị quyết 05/NQ-TU ngày 15/12/2017 của Thành ủy Đà Nẵng về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Kiến trúc tổng thể xây dựng TP thông minh tại Đà Nẵng (Quyết định 164/QĐ-UBND ngày 11/01/2018);

Cũng như triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Đà Nẵng (cùng với Hà Nội, TP.HCM) tham gia mạng lưới các TP thông minh ASEAN,.. và góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố an ninh, thân thiện, an bình, hấp dẫn và đáng sống.

Trong những năm qua,
Tập đoàn VNPT đã phối hợp với các Sở, ban, ngành của TP Đà Nẵng triển khai cung cấp các dịch vụ viễn thông đáp ứng những nhu cầu đời sống của người dân, doanh nghiệp, cơ quan;

Hỗ trợ triển khai Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, Hệ thống thông tin điều hành các Kỳ họp của Hội đồng nhân dân TP,... đặc biệt,
tập đoàn VNPT thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo thành phố trong phòng chống thiên tai, trong tổ chức các sự kiện lớn (ABG5, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017…)

Trong các năm 2018-2020, ngoài việc tiếp tục duy trì và triển khai hệ thống Viễn thông – CNTT như đã hợp tác,
Tập đoàn VNPT hỗ trợ UBND TP Đà Nẵng sử dụng chung hạ tầng cống bể ngầm hiện có để triển khai các hệ thống thông tin, phục vụ xây dựng thành phố thông minh;

Đồng thời triển khai các ứng dụng thông minh cụ thể trong các lĩnh vực giao thông, an ninh công cộng, du lịch, tài nguyên và môi trường, nông lâm ngư.

Trên cơ sở thành công của việc triển khai Chính quyền điện tử, thành công trong thí điểm các ứng dụng thông minh trong thời gian qua, TP Đà Nẵng quyết định triển khai xây dựng TP thông minh qua việc ban hành Kiến trúc tổng thể vào đầu năm 2018 và đang xây dựng, sẽ ban hành Đề án xây dựng TP thông minh vào cuối năm 2018 với các dự án, kinh phí cụ thể.

 
 Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ ký kết.


Để xây dựng TP thông minh tại Đà Nẵng thành công, hiệu quả, ngoài việc tham mưu và triển khai của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP, còn cần sự hợp tác của các tập đoàn CNTT nhằm tiếp cận các công nghệ, giải pháp phù hợp và kinh nghiệm triển khai. Tập đoàn VNPT là một trong các đối tác UBND TP ưu tiên lựa chọn sớm và đặt niềm tin.

Quan điểm, chủ trương, phương pháp trong triển khai xây dựng TP thông minh của TP Đà Nẵng là “Đa đối tác - Một nền tảng - Một Hạ tầng - Một Chính sách - Đa Ứng dụng”. Do vậy việc triển khai của Đà Nẵng mang tính mở cho nhiều đối tác, nhiều ứng dụng khác nhau; không trùng lắp nội dung hợp tác với các đối tác khác tham gia triển khai và bảo đảm các ứng dụng triển khai theo một Khung kiến trúc thống nhất, có kết nối và tương thích với nhau.

Tập đoàn
VNPT đã làm chủ nhiều sản phẩm thông minh, đã hợp tác với nhiều tỉnh, thành trong triển khai chính quyền điện tử, TP thông mình. Đặc biệt Tập đoàn đang đặt mục tiêu chiến lược đón đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; do vậy bảo đảm triển khai hiệu quả, thành công các nội dung hợp tác với UBND TP Đà Nẵng trong xây dựng TP thông minh.

BIÊN BẢN HỢP TÁC VỀ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH GIAI ĐOẠN 2018-2020 GIỮA TP ĐÀ NẴNG VÀ TẬP ĐOÀN VNPT

An Bình
Ảnh: Minh Thông

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác

http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11