Thành phố 4 AN: Tạo việc làm là thiết thực cảm hóa đối tượng lầm lỡ

Cập nhật ngày: 03/08/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) – “Quan tâm, phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ, nhất là giới thiệu công ăn việc làm ổn định cho các đối tượng; làm cho họ thấy rõ sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, từ đó yên tâm, tập trung làm ăn sinh sống, tự giác và chủ động từ bỏ con đường phạm tội, hòa nhập với cộng đồng”.

Nội dung trên được chia sẻ nhiều và cũng gặp nhau qua các ý kiến đóng góp, tại hội nghị tập huấn “Kỹ năng vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

"Phải có giải pháp cụ thể, thực hiện phù hợp; trong triển khai phải đảm bảo tính hiệu quả, tránh hình thức, chung chung" - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, bà Lê Thị Thái Dương gửi gắm.

- Ảnh: Huỳnh Tuyền.


Đảm bảo tính hiệu quả, tránh hình thức, chung chung

Ngày 2/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tập huấn “Kỹ năng vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, dành cho đội ngũ cán bộ Mặt trận từ thành phố đến phường, xã và Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, bà Lê Thị Thái Dương chia sẻ:

Mặt trận và các tổ chức thành viên cần nâng cao vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng xã, phường, khu dân cư lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình “Thành phố 4 AN”.

Cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình thực hiện, đồng thời có giải pháp thực hiện cho phù hợp; quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo tính hiệu quả, tránh hình thức, chung chung.

Giúp đối tượng nhận thức sự nghiêm minh của pháp luật

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi một số nội dung trọng tâm và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Theo đó, Mặt trận các cấp cần tổ chức nắm chắc tình hình đối tượng; có lịch cụ thể và chủ động gặp gỡ, động viên, cảm hóa, giáo dục, thuyết phục đối với từng nhóm/loại đối tượng. Đặc biệt, cần chú ý quan tâm đến nhóm/loại đối tượng trọng điểm, chậm hoặc chưa tiến bộ, hoặc đang có ý định vi phạm pháp luật.

Nếu cán bộ Mặt trận thường xuyên đến nhà, tạo sự gần gũi, thông qua thăm hỏi, động viên, có thể giúp họ thấy rõ hành vi của mình là phạm pháp, gây tác động xấu cho cộng đồng và xã hội. Và đã phạm pháp thì khó tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm cá nhân, ngoài ra, còn ảnh hưởng đến người thân…

Trong tuyên truyền, vận động cần chủ động thông báo, trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đối tượng cho các cơ quan, tổ chức để phối hợp quản lý và giúp đỡ đồng bộ. Đó là chính kênh trao đổi thông tin giữa lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã với gia đình, các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội về đối tượng cần tuyên truyền, vận động, cảm hóa, giáo dục.

Bên cạnh đó, Mặt trận quan tâm, phối hợp đề xuất tạo điều kiện giúp đỡ, nhất là giới thiệu công ăn việc làm ổn định cho các đối tượng; làm cho họ thấy rõ sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, từ đó yên tâm, tập trung làm ăn sinh sống, tự giác và sẵn sàng để từ bỏ con đường phạm tội, tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Thanh Tuyền

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác

http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11