Đà Nẵng tập huấn Quản lý nhà nước về Thông tin điện tử

Cập nhật ngày: 30/06/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) – Sáng ngày 29/6, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về Thông tin điện tử năm 2018.

Tại Hội nghị, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật, quy định pháp luật về thông tin điện tử, cũng như những vấn đề thực tiễn, khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử.

 

 

Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử báo cáo tại Hội nghị.


Văn bản quan trọng nhất trong hệ thống văn bản liên quan đến trang thông tin điện tử là Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nghị định này gồm 6 chương và 46 Điều.

Nghị định này quy định chi tiết việc quản lý, cung cấp, sử
dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Tiếp đến là Nghị định số 27/2018
/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Bên cạnh đó, việc xử lý sai phạm trong hoạt động thông tin điện tử được thực hiện chủ yếu theo quy định tại Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Tại Nghị định 174/2013/NĐ-CP cũng nêu rõ “Các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan.”

Hội nghị cũng cung cấp nhiều thông tin liên quan đến nghiệp vụ quản lý nhà nước về thông tin điện tử, phân loại các trang thông tin điện tử, quy định về trích dẫn nguồn tin, các trang thông tin cần cấp phép và không cấp phép hoạt động, các vấn đề về mạng xã hội…

An Bình

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác