Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng tiếp công dân vào ngày 15 mỗi tháng

Cập nhật ngày: 23/05/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) - Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng thông báo tổ chức lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng năm 2018 vào ngày 15 hàng tháng.


Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng thông báo tổ chức lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng năm 2018 vào ngày 15 hàng tháng tại Phòng Tiếp dân, Ban Quản lý An toàn thực phẩm số 06 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 11h30; Buổi chiều bắt đầu từ 11h30 đến 17h30

Trong trường hợp trùng ngày Lễ thì chuyển sang làm việc kế tiếp; trường hợp trúng ngày Thứ bảy, Chủ nhật thì được chuyển sang ngày Thứ ba của tuần kế tiếp. 

Trưởng ban trực tiếp tiếp công dân theo định kì và tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu khẩn khiết. Trường hợp Trường ban bận công việc quan trọng thì ủy quyền cho Phó Trưởng ban tiếp công dân.


ICT Đà Nẵng


In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác

http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11