Bộ TT&TT tập huấn xây dựng báo cáo Vietnam ICT Index 2018 cho các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên

Cập nhật ngày: 19/05/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang)- Ngày 18/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên tập trung về TP Đà Nẵng để tham dự Hội nghị Tập huấn triển khai thu thập số liệu xây dựng báo cáo Việt Nam ICT INDEX 2018 do Vụ Công nghệ thông tin - Bộ TT&TT phối hợp với Sở TT&TT TP Đà Nẵng tổ chức.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tuyên - Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT cho biết, việc triển khai Báo cáo Vietnam ICT Index thường niên từ năm 2006 đã giúp tăng cường vai trò của CNTT trong các hoạt động của Bộ, ngành, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và công tác cải cách hành chính.

Đây cũng là nhiệm vụ đã được Chính phủ giao nhằm triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng dến năm 2020, đồng thời thúc đẩy triển khai nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về CNTT.

 
 Hội nghị tập huấn xây dựng Báo cáo chỉ số Vietnam ICT Index 2018

Bên cạnh đó, công tác thu thập số liệu kịp thời, đầy đủ và chính xác của Báo cáo Vietnam ICT Index sẽ giúp Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương nắm được tình hình phát triển và ứng dụng CNTT kịp thời và điều chỉnh kế hoạch phù hợp. Các số liệu này là số liệu đầu vào quan trọng phục vụ biên soạn Sách Trắng về CNTT-TT Việt Nam - ấn phẩm thống kê chính thức của Bộ về số liệu ngành CNTT-TT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được ông Lê Hồng Hà - Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam và đại diện Vụ Công nghệ thông tin tập huấn, phổ biến các nội dung về chỉ số ICT Index 2018 và kỹ năng thu thập thông tin chỉ số công nghiệp và khảo sát đối với các doanh nghiệp CNTT tại địa phương.

 
Ông Lê Hồng Hà - Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam phổ biến kỹ năng thu thập số liệu cho báo cáo Vietnam ICT Index 2018

Được biết, năm 2017, đã có 25 Bộ, ngành, 63 địa phương, 32 ngân hàng thương mại và 30 tổng công ty tham gia đánh giá xếp hạng về chỉ số ICT Index, trong đó có 50/63 địa phương có báo cáo hoạt động sản xuất - kinh doanh CNTT và tham gia xếp hạng về chỉ số công nghiệp CNTT.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ TT&TT, CNTT là lĩnh vực rộng đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều cơ quan, đơn vị trong khi đội ngũ chuyên trách CNTT các địa phương trên cả nước còn mỏng, thường xuyên thay đổi và năng lực thống kê còn hạn chế. Bên cạnh đó, tại nhiều địa phương khu vực miền Trung do địa bàn rộng, điều kiện địa hình và kinh tế xã hội còn khó khăn dẫn đến công tác thu thập số liệu về CNTT gặp nhiều trở ngại.

Do đó, công tác tập huấn các kỹ năng về thu thập số liệu cho cán bộ chuyên trách CNTT thường niên đóng vai trò cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu xây dựng chỉ số ICT Index 2018 và Sách Trắng 2018, qua đó đẩy mạnh vai trò lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan trong công tác chỉ đạo đôn đốc các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thu thập số liệu.


Quốc Vương
Ảnh: Xuân Trà

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác

http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11