Phát động Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2017

Cập nhật ngày: 09/04/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) - Ban Tổ chức Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo chính thức về việc triển khai Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2017.

Cụ thể, các tác phẩm tham dự thi có nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, UBND thành phố, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực về sự đổi mới và quá trình phát triển thành phố, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Phản ánh trung thực các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố, việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong năm 2017;

Khuyến khích các tác phẩm báo chí viết về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới; phê phán hành vi tiêu cực, quan điểm sai trái… Ư
u tiên các tác phẩm  phản ánh về sự đổi mới và quá trình phát triển thành phố, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thành phố môi trường, xây dựng nông thôn mới; về thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; về thành công tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)…

Không chấm tác phẩm có yếu tố hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn…).

Tác phẩm cần đạt
yêu cầu về chất lượng và hiệu quả xã hội, đảm bảo thông tin chính xác, trung thực, khách quan; Nêu được vấn đề mới, có tính phát hiện; Đề cập những vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm, có tính định hướng dư luận, thuyết phục, có tác động tích cực đến đời sống xã hội; Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải bảo đảm chính xác; đề cập những vụ việc tiêu cực phải được các cơ quan có thẩm quyền kết luận là đúng sự thật hoặc đã được các tổ chức, cá nhân sai phạm thừa nhận và khắc phục.

Các tác phẩm tham gia Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2017 thuộc các loại hình:

Báo in
gồm các thể loại: Phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bài phản ánh, xã luận, bình luận, chuyên luận, phỏng vấn, bút ký báo chí… Tác phẩm tối đa không quá 5 kỳ của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

Báo hình
(truyền hình) gồm các thể loại: Phóng sự, phóng sự điều tra, phim tài liệu, chương trình chuyên đề, chuyên luận, bình luận, giao lưu, tọa đàm, phỏng vấn. Thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

Báo nói
(phát thanh) gồm các thể loại: Bài phản ánh, phóng sự, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, toạ đàm, phỏng vấn, chuyên đề phát thanh tổng hợp. Ở các thể loại trên, thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút. 

Báo điện tử gồm các thể loại: Phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bài phản ánh, xã luận, bình luận, chuyên luận, phỏng vấn, bút ký báo chí.

Riêng Ảnh báo chí: ảnh đơn và phóng sự.

Tác giả dự Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2017 là công dân Việt Nam, bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về thành phố Đà Nẵng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, đài phát thanh, đài truyền hình, báo điện tử...) do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

Tác giả dự Giải báo chí thành phố năm 2017 không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật báo chí và luật pháp khác.

Các tác phẩm đã được sử dụng từ ngày
1/1/2017 đến ngày 31/12/2017 trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được nêu ở trên.

Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi của ngành hoặc liên ngành của Trung ương, địa phương vẫn được quyền dự Giải báo chí thành phố, nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Tác phẩm dự thi, là tác phẩm phản ánh về các hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi gửi không quá 02 tác phẩm báo chí.

Về cơ cấu Giải thưởng, có các nhóm giải thưởng tương ứng với 04 loại hình báo chí: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Mỗi nhóm gồm nhiều thể loại tác phẩm báo chí tương ứng. Mỗi nhóm có 04 mức giải thưởng: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Số lượng tác phẩm đoạt Giải do Trưởng Ban Tổ chức Giải quyết định sau khi có kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo.

Tất cả các tác phẩm dự Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2017 ghi rõ: Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh), tên tác phẩm, thể loại, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của các tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm.

- Đối với tác phẩm báo in:  phải nộp bản in chính hoặc sao chụp từ báo in nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải được cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối đó.

- Đối với báo điện tử: phải in ra giấy A4 ghi rõ tên tác giả, tên cơ quan báo,  thời gian đăng báo.

- Đối với tác phẩm phát thanh: phải ghi trên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên mặt đĩa ghi rõ tên đơn vị dự giải, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo phần lời bình của tác phẩm.

- Đối với tác phẩm truyền hình: phải ghi trên đĩa VCD, DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm, trên mặt đĩa ghi rõ tên đơn vị dự giải, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo thuyết minh.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh được đăng trên báo phải kèm theo ảnh gốc khổ 12cm x 18cm (đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh) và 18cm x 24cm (đối với ảnh đơn).

Ban Tổ chức Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng chỉ tiếp nhận các tác phẩm báo chí do Hội đồng sơ tuyển (Chi hội) chọn, gửi dự thi. Đối với các tác giả và nhóm tác giả khác: Gửi tác phẩm dự giải về Ban Tổ chức (thông qua Hội Nhà báo thành phố), phải có xác nhận của Chi hội Nhà báo hoặc của Thủ trưởng cơ quan nơi tác giả công tác và sinh hoạt.

Tác phẩm tham dự gửi về địa chỉ: Ban Thư ký tổng hợp Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng, 06 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời hạn cuối nhận tác phẩm là ngày 27/4/2018 (Thứ 6).

 

 An Nhiên

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:
http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11