Phổ biến, giáo dục pháp luật 2018 ở khu vực biên giới biển: Tránh bệnh hình thức, phong trào

Cập nhật ngày: 07/04/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) - Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật quận Thanh Khê (Đà Nẵng) khẳng định, đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2018, sẽ được triển khai theo hướng thiết thực, không phô trương, hình thức, phát động mang tính phong trào.

Biển báo "Khu vực Biên giới biển" trên đường Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng. -Ảnh: T.Ngọc.


Ngày 5/4, UBND Quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn Quận Thanh Khê năm 2018.

Được biết, năm 2017, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Quận Thanh Khê (Đà Nẵng) và các cơ quan, ban ngành cùng các phường khu vực biên giới biển của Quận đã triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển của địa phương.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn và được bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng, được cập nhật nhanh thông tin phục vụ công tác tuyên truyền đặc thù ở khu vực biên giới biển.

Xác định yêu cầu bảo đảm cao an ninh-trật tự-trị an ở khu vực nhạy cảm là vùng biên giới biển; Quận Thanh Khê cũng duy trì có hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ Pháp luật; Tổ Tư vấn pháp lý; Tổ hòa giải. Thông qua các tổ chức này, năm 2017, nhiều đơn thư khiếu nại được giải quyết tốt, không tạo thành điểm nóng khiếu kiện. Hàng trăm lượt công dân khi có nhu cầu, được tư vấn, trợ giúp pháp lý.

 Tham luận của Đồn Biên phòng Phú Lộc tại hội nghị.
- Ảnh: Nguyên Đình.

Cũng trong năm 2017, nhằm cụ thể hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xuất phát từ tình hình trên địa bàn, UBND Phường Thanh Khê Tây thành lập mới mô hình Câu lạc bộ Tư vấn tiền hôn nhân, giúp các bạn thanh niên nắm bắt thông tin cần thiết về sức khỏe sinh sản, về Luật Hôn nhân-Gia đình.

Một mô hình nổi bật được giới thiệu tại Hội nghị là Đồn Biên phòng Phú Lộc.

Không chỉ phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức các hoạt động chung, cán bộ-chiến sỹ của Đồn còn có nỗ lực xây dựng một tủ sách pháp luật, phục vụ nhân dân nghiên cứu, tra cứu tài liệu lúc cần; Đồn còn chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí đưa tin, bài về những cá nhân, tập thể điển hình.

Đặc biệt, Đồn chủ động và thường xuyên rà soát các đối tượng nghiện sử dụng chất ma túy, tham mưu cho địa phương đưa ra giáo dục tại cộng đồng, hoặc đưa đi cai nghiện bắt buộc. Với cách làm này, tệ nạn xã hội ma túy ở khu vực biên giới biển được kiềm chế, kiểm soát tốt.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham gia thảo luận đã nêu những khó khăn, vướng mắc và tồn tại đồng thời cũng kiến nghị và đề xuất các biện pháp, giải pháp khắc phục.

Để đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” ngày càng lan tỏa, sâu rộng đến quần chúng nhân dân trên địa bàn; Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã xác định phải huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng và các tổ chức quần chúng, cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, thường xuyên trao đổi, quan hệ, phối hợp chặt chẽ  giữa cơ quan, ban ngành thuộc Quận với các sở, ngành thuộc UBNDTP cũng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các chương trình công tác, công việc trong năm 2018 phải hướng về cơ sở, giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, tránh hình thức phong trào mà chú trọng đến kết quả thiết thực, phục vụ cho chính cộng đồng. Tổ chức rút kinh nghiệm hoạt động năm trước và xây dựng lộ trình cho các nội dung phải thực hiện tại địa bàn các phường khu vực biên giới biển của Quận, đảm bảo đạt được đúng tiến độ.

Nguyên Đình

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác

http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11