45 tác phẩm tham dự Giải báo chí "Đà Nẵng - Thành phố Môi trường"

Cập nhật ngày: 18/12/2017
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) - Tính đến ngày 20/11/2017, Tạp chí đã nhận và đăng tải 45 tác phẩm, nhóm tác phẩm tham gia Giải báo chí "Đà Nẵng - Thành phố Môi trường"

Giải báo chí tuyên truyền về chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố Môi trường” được tổ chức nhằm hướng đến việc nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về môi trường nói chung và chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố Môi trường” trên báo chí từ đó nâng cao nhận thức và hành động của toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền thành phố về nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay; 

Giải còn là dịp để các cây bút đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả theo hướng quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường thành phố bền vững. Đồng thời cũng là cơ hội để TP ghi nhận, cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí tham gia vào việc tuyên truyền bảo vệ môi trường Đà Nẵng.

Tác phẩm báo chí tham gia Giải là những tác phẩm phản ánh những sự kiện, sự việc, hiện tượng… có thật (không hư cấu) về hoạt động bảo vệ môi trường gắn với Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”, cụ thể: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về môi trường trên địa bàn; Phát hiện những tồn tại, bất cập trong ban hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, những vụ việc tiêu cực trên lĩnh vực môi trường của TP. Đồng thời, phải có đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần bổ sung, hoàn thiện để đưa công tác quản lý môi trường của TP đi vào cuộc sống, phát triển bền vững; Biểu dương các tổ chức, tập thể, cá nhân... làm tốt trong hoạt động bảo vệ môi trường: ngăn ngừa, xử lý, khắc phục ô nhiễm và bảo vệ môi trường; những mô hình mới, cách làm mới, ứng dụng khoa học - công nghệ trong bảo vệ môi trường…

ICT Đà Nẵng

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:
http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11