139 bài viết, phóng sự tham gia Bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu "APEC - Đà Nẵng 2017"

Cập nhật ngày: 18/12/2017
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) - Tính đến ngày 24/11/2017, Tạp chí đã nhận và đăng tải 139 tác phẩm, nhóm tác phẩm tham gia Bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu "APEC - Đà Nẵng 2017".

Về nội dung, các tác phẩm báo chí tham gia Bình chọn là những tác phẩm sử dụng tiếng Việt, phản ánh những sự kiện, hoạt động, công tác chuẩn bị, phục vụ… có thật (không hư cấu) sự kiện APEC năm 2017 và Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng; nội dung thông tin có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời, sinh động về chủ đề cuộc Bình chọn, cụ thể như: Nêu bật được ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện; quảng bá hình ảnh của Đà Nẵng trong sự kiện này; đưa ra những ý kiến, đề xuất phù hợp để thành phố tổ chức tốt hơn các sự kiện mang tầm quốc tế tại Đà Nẵng trong thời gian đến; Phát hiện các điển hình tiêu biểu, cách làm hay của các tập thể, cá nhân; ý thức công dân của người dân thành phố… trong việc thực hiện các nội dung của sự kiện APEC 2017 liên quan đến chủ đề; Lên án, phê phán các hành vi làm ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện tổ chức sự kiện APEC 2017...

Cuộc bình chọn nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện APEC năm 2017 và hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam, TP Đà Nẵng; tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và các sự kiện quan trọng của thành phố. Đồng thời ghi nhận, cổ vũ động viên các cơ quan báo chí tham gia vào việc tuyên truyền Năm APEC 2017.


ICT Đà Nẵng

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:
http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11