Phụ nữ vùng ven Đà Nẵng giúp nhau chuyển đổi ngành nghề

Cập nhật ngày: 28/11/2017
        Xem với cỡ chữ    

Truyền hình Thông tấn tại Đà Nẵng - TTXVN


 


Phóng viên Xuân Quý - Vỹ Thi


In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:
http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11