Những ly cà phê giá 200 đồng ở Đà Nẵng

Cập nhật ngày: 28/11/2017
        Xem với cỡ chữ    

Phát sóng trong Bản tin Thời Sự tối tháng 1/2017 trên Kênh VTC1


 


Phóng viên Đào Phan Anh TuấnIn Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:
http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11