Bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà

Cập nhật ngày: 27/11/2017
        Xem với cỡ chữ    

Trong thời gian qua, vấn đề Bảo tồn và Phát triển bền vững Bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang được dư luận cả nước quan tâm đặc biệt. Sơn Trà không chỉ là một khu rừng tự nhiên như là lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng, mà còn chứa đựng nhiều giá trị cả về mặt kinh tế, an ninh quốc phòng, du lịch và tâm linh. Vậy làm thế nào để giữ gìn và phát huy những giá trị to lớn này của Bán đảo Sơn Trà.


 


Hoàng Yến

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:
http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11