Đà Nẵng: Báo động tình trạng ô nhiệm hệ thống thoát nước mưa

Cập nhật ngày: 27/11/2017
        Xem với cỡ chữ    

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các ngành chức năng bổ sung máy bơm thay thế, lắp đặt thí điểm cửa hỗn hợp tại cửa xả Mỹ An ở quận Sơn Trà.


 
 Link video


Anh Tuấn

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:
http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11