Đà Nẵng tăng cường chia sẻ, kết nối đoàn viên thanh niên trên không gian số

Cập nhật ngày: 09/08/2017
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang)- “Hiện nay trên mạng xã hội, trên từng facebook cá nhân, có nhiều luồng thông tin, nhiều kênh dư luận, tích cực có, tác động xấu có; cán bộ Đoàn-Hội chúng ta phải thông qua facebook, tương tác mạnh hơn, vừa nắm bắt tình hình dư luận, gợi mở hướng tiếp cận đúng đắn, quan trọng hơn, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng đoàn viên-thanh niên (ĐVTN), giúp ĐVTN phân biệt được đâu là cái đúng, nên nghe, đâu là cái nên tránh” – Trưởng Ban Tuyên huấn Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Tiến Lâm nhấn mạnh.

Thông qua nhiều hoạt động, sự kiện; Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng luôn quan tâm thực hiện có kết quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng "Sống đẹp-Sống có trách nhiệm, có hoài bão, lý tưởng cho tuổi trẻ TP.  


Ngày 8/8, đã diễn ra Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Hội nghị BCH TƯ 5 khóa XII, của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Đảng trong cán bộ Đoàn và ĐVTN do Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức.

Trong dịp này, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng cũng tổ chức phiên giao ban công tác nắm bắt, phản ảnh và định hướng dư luận tư tưởng, dư luận xã hội, tham gia giải quyết các “điểm nóng” trong ĐVTN.

Phát biểu tại phiên giao ban, Trưởng Ban Tuyên huân Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Tiến Lâm đã lưu ý vai trò của Cán bộ Đoàn-Hội trong tình hình mới, bối cảnh mới, nhất là sự ảnh hưởng, tác động ngày càng sâu, rộng của các phương tiện giao tiếp, chia sẻ trên không gian số đến tư tưởng, tình cảm và nhận thức của thế hệ trẻ.

“Có nhiều mặt rất tích cực, nhưng cũng có những thông tin xấu, thất thiệt, thậm chí là xuyên tạc, bịa đặt gây hoang mang trong tâm lý, thậm chí có cả hoài nghi, mất định hướng phấn đấu, không còn động lực vươn đến tương lai.

"Cộng đồng mạng hãy lấy tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm để gợi ý cho các thành viên, nhất là cộng động trẻ hướng đến những đóng góp, chia sẻ có ý nghĩa" - Trưởng Ban Tuyên huấn Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Tiến Lâm.
Bên cạnh đó, trong nhiều trường hợp, các bạn trẻ bị lợi dụng hình ảnh để phục vụ cho một ý đồ tuyên truyền nhưng những người bị lợi dụng lại không hề hay biết. Một số trường hợp khác bị lôi kéo tham gia các hoạt động không lành mạnh, không ích lợi.

Cán bộ Đoàn-Hội cũng thông qua phương tiện giao tiếp mạng xã hội, chia sẻ và giúp đỡ ĐVTN, nên hướng sự quan tâm đến những vấn đề rất cần sự chung tay của thế hệ trẻ, làm cho vấn đề trở nên tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn.

Có thể đơn cử hàng ngàn bạn nhỏ ở Mù Căng Chải, ở Điện Biên hiện vẫn không biết sẽ đến trường bằng cái gì, dù năm học mới đã cận kề.

Những trận lũ quét kinh hoàng đã cuốn trôi hết sách, vở và tài sản có được vốn cũng rất ít ỏi, nghèo nàn của các bạn, của gia đình các bạn. Nên chăng với nghĩa cử sống đẹp của lớp trẻ, một cuộc vận động lớn thông qua mạng xã hội, quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, hướng về Mù Căng Chải…

Cộng đồng mạng hãy lấy tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm để gợi ý cho các thành viên, nhất là cộng động trẻ hướng đến những đóng góp, chia sẻ có ý nghĩa; không tham gia, làm cho một vấn đề, một sự việc ngày càng trở nên xấu đi” – anh Nguyễn Tiến Lâm chia sẻ.

Liên quan đến học tập, và triển khai các chương trình hành động chuyên đề theo Chỉ thị số 05/CT-TƯ năm 2017, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức giới thiệu, quán triệt 2 nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” (dành cho Cán bộ Đoàn); và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời” (dành cho ĐVTN).

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đã chia sẻ những điểm chính của các chuyên đề “Nghị quyết số 10-NQ/TƯ của BCH TƯ Đảng về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” ; “Nghị quyết số 11-NQ/TƯ về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Nghị quyết số 12/NQ-TƯ về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa  trực tiếp truyền đạt 3 Nghị quyết quan trọng của Hội nghị BCHTƯ Đảng 5 khóa XII.


Điểm đáng lưu ý là cả 3 Nghị quyết trên đều được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành trong cùng một ngày (3 tháng 6 năm 2017), thể hiện rất rõ quan điểm chỉ đạo và lãnh đạo Đảng ta về phát triển kinh tế: “Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế.

Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất lượng và tỉ trọng đóng góp trong GDP. Xoá bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng.

Phát huy mặt tích cực có lợi cho đất nước của kinh tế tư nhân” (Nghị quyết số 10-NQ/TƯ); “Doanh nghiệp nhà nước là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư” (Nghị quyết số 12/NQ-TƯ).

 

Tuổi trẻ cần đón đầu thời cơ, thuận lợi của môi trường kinh tế mới, đầu tư tâm huyết và trí tuệ cho nghiên cứu, sáng tạo và mạnh dạn có đề án khởi nghiệp. Kinh tế tư nhân đã được xác định là "động lực quan trọng để phát triển kinh tế", là quan điểm "mở đường cho sáng tạo và khởi nghiệp, giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển". Đội ngũ trí thức trẻ hãy sẵn sàng  là những Doanh nhân trẻ thành đạt.

Sau đợt sinh hoạt chính trị tập trung này, các Cán bộ Đoàn-Hội, đặc biệt là Cán bộ Đoàn-Hội trong các nhà trường, sẽ triển khai các chủ đề, chủ điểm nói trên đến ĐVTN của đơn vị mình. Đối với các Trường nhập học sớm (khối THCN-CĐ-ĐH), trong tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa, các Trường đều tổ chức quán triệt các Nghị quyết nêu trên, đặc biệt là Chỉ thị số 05/CT-TƯ năm 2017 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng một số chuyên đề phù hợp với ngành học.

Tin và ảnh: Thanh Liêm
Ảnh đại diện: Internet

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác