Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại bảng giá các loại đất

Cập nhật ngày: 28/07/2017
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) - UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 22/2017/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng từ ngày 10/7/2017.

Quyết định nêu rõ, sửa đổi quy định tại khoản 1 điều 6 của quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

Giá đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn được quy định như sau:


Giá đất thương mại dịch vụ: Giá đất thương mại dịch vụ có thời hạn sử dụng 70 năm bằng 90% giá đất ở cùng vị trí; Trường hợp giá đất thương mại dịch vụ thấp hơn giá đất tối thiểu trong khung giá đất được quy định tại Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của chính phủ thì áp dụng như sau: Đối với đất thương mại dịch vụ tại đô thị thấp hơn 320.000đồng/m² thì áp dụng giá đất 320.000đồng/m²; Trường hợp giá đất thương mại dịch vụ tại xã miền núi thấp hơn 20.000đồng/m².

Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất thương mại dịch vụ) có thời hạn sử dụng 70 năm bằng 70% giá đất ở cùng vị trí. Trường hợp giá đất sản xuất, kinh doanh tại đô thị thấp hơn 240.000đồng/m² thì áp dụng giá đất 240.000đồng/m². Đối với đất sản xuất, kinh doanh tại nông thôn:


- Trường hợp giá đất sản xuất, kinh doanh tại xã đồng bằng thấp hơn 24.000đồng/m²


- Trường hợp giá đất sản xuất, kinh doanh tại xã miền núi thấp hơn 15.000đồng/m² thì áp dụng đơn giá 15.000đồng/m².

Ngoài ra, thành phố còn quyết định đính chính tên một số tuyến đường tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND TP Đà Nẵng, cụ thể: đính chính tên đường “Hạ Hồi” thành “ Hà Hồi”, đường “Ngô Thời Nhậm” thành “Ngô Thì Nhậm”, đường “Phong Bắc 3” thành “Phong Bắc 4”.

Thanh Lan

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác