Sử dụng thiết bị bay không người lái "Không có Phép bay” sẽ bị xử lý nghiêm

Cập nhật ngày: 20/05/2017
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang)- Thời gian gần đây, nhiều cá nhân và tổ chức sử dụng thiết bị bay không người lái (phổ biến là chơi máy bay mô hình), hoặc thiết bị bay không người lái mang theo camera ghi hình (gọi tắt là Flycam) trên cả nước; cũng như các cá nhân và tổ chức ở Đà Nẵng rất quan tâm đến các quy định được xác định rõ là nghiêm cấm sử dụng, khai thác khi chưa xin phép và chưa được phép bay.

Máy bay mô hình là đối tượng được đề cập trong các quy định hiện hành đối với tàu bay (thiết bị bay) không người lái.
-Ảnh trong bài: T.Ngọc.ICT Đà Nẵng xin trích giới thiệu Nghị định gần đây nhất, Nghị định hợp nhất (NĐHN) số 12/NĐHN-BQP, ngày 25 tháng 07 năm 2013, về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (1), theo đó, đối tượng của Nghị định này gồm:

1. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài ở Việt Nam (sau đây gọi tắt là các tổ chức, cá nhân) có hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, kinh doanh tàu bay không người lái và các loại phương tiện bay siêu nhẹ.

2. Các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái, khí cầu bay không người điều khiển, mô hình bay, khí cầu có người điều khiển để thực hiện các chuyến bay trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao, nghiên cứu khoa học.

3. Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, thực hiện thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, kinh doanh tàu bay không người lái và các loại phương tiện bay siêu nhẹ.

4. Đối với tàu bay không người lái, các loại phương tiện bay siêu nhẹ phục vụ cho nhiệm vụ an ninh, quốc phòng được áp dụng theo quy định của Bộ Quốc phòng.
Tổ chức, cá nhân muốn tổ chức các hình thức biểu diễn gắn với tuyên truyền cổ động (phục vụ nhiệm vụ chính trị - sự kiện hay hoạt động văn hóa, thể thao) cũng cần ghi rõ nội dung, hình thức trong Đề nghị cấp phép bay, để cơ quan thẩm quyền cho phép trong nội dung Phép bay. Hẳn nhiên, những hoạt động có ý nghĩa (như trong ảnh) luôn được cơ quan thẩm quyền đồng ý.


Pháp luật kiểm soát chặt mọi trường hợp bay không người lái

Như vậy, theo Nghị định hiện hành (NĐHN số 12/NĐHN-BQP, ngày 25 tháng 07 năm 2013), về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, thì : Tổ chức-cá nhân sử dụng Flycam thuộc nhóm đối tượng, muốn bay phải có “Phép bay”; phải “làm thủ tục xin phép bay trước khi tổ chức các hoạt động bay”.

Phép bay là văn bản hoặc hiệu lệnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, xác định điều kiện và giới hạn được phép hoạt động của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Khi tổ chức các hoạt động bay mà chưa có phép bay thì hành vi này được xếp vào diện NGHIÊM CẤM.

Điều 14, NĐHN số 12/NĐHN-BQP, ngày 25 tháng 07 năm 2013, nêu rõ:

Những hành vi bị nghiêm cấm:

1. Tổ chức các hoạt động bay khi chưa có phép bay.

2. Tổ chức hoạt động bay không đúng khu vực, điều kiện, giới hạn quy định. Vi phạm các quy định về quản lý lãnh thổ, biên giới quốc gia.

3. Mang chở các chất phóng xạ, chất cháy, chất nổ trên tàu bay hoặc phương tiện bay.

4. Phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại.

5. Lắp các thiết bị và thực hiện việc quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép.

6. Treo cờ, biểu ngữ, thả truyền đơn phát loa tuyên truyền ngoài quy định của cấp phép bay.

7. Không chấp hành các lệnh, hiệu lệnh của cơ quan quản lý điều hành và giám sát hoạt động bay.

Muốn bay phải qua các bước thủ tục gì ?

Để có “Phép bay”, NĐHN số 12/NĐHN-BQP, hướng dẫn cụ thể:

"Chương 3.
CẤP PHÉP BAY, ĐIỀU HÀNH BAY

Điều 8. Thẩm quyền cấp phép, từ chối, đình chỉ hoạt động bay:

1. Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu cấp phép, từ chối cấp phép cho các chuyến bay của tàu bay không người lái, các loại khí cầu bay không người điều khiển, các loại mô hình bay, các loại khí cầu có người điều khiển nhưng không cất, hạ cánh từ các sân bay được mở cho hoạt động dân dụng.

- Địa chỉ hộp thư liên lạc: số 1 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội,

- Số điện thoại liên hệ: 069 533200; 069 533105 và Fax: 04 7337994.

2. Trung tâm Quản lý điều hành bay Quốc gia, các Trung tâm Quản lý điều hành bay khu vực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân và Cơ quan Phòng không thuộc các quân khu và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phép yêu cầu đình chỉ hoạt động bay trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

Điều 9. Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép bay

1. Tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động bay phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép bay. Hồ sơ đề nghị cấp phép bay bao gồm các tài liệu sau:

a) Đơn đề nghị cấp phép bay bằng tiếng Việt và tiếng Anh - mẫu ban hành kèm theo Nghị định Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ (2).

b) Giấy phép hoặc giấy ủy quyền hợp pháp cho phép tàu bay, phương tiện bay thực hiện cất cánh, hạ cánh tại sân bay, khu vực trên mặt đất, mặt nước.

c) Các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến tàu bay, phương tiện bay.

2.Chậm nhất 07 ngày làm việc, trước ngày dự kiến tổ chức thực hiện các chuyến bay, các tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị cấp phép bay đến Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu.

3. Chậm nhất 07 ngày làm việc, trước ngày dự kiến tổ chức thực hiện các chuyến bay, các tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị sửa đổi lại phép bay đến Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu.

4. Bộ Quốc phòng quy định việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết đơn đề nghị cấp phép bay, sửa đổi phép bay của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng".

Lưu ý: Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu có quyền từ chối cấp phép bay trong các trường hợp để bảo đảm an ninh, quốc phòng, an toàn hàng không và khi chưa được cung cấp đủ thông tin được quy định trong nội dung đơn đề nghị cấp phép bay. Việc từ chối cấp phép bay cũng được trả lời bằng văn bản.

 

TP Đà Nẵng có nhiều tổ chức, cá nhân đam mê với thú chơi máy bay mô hình và Flycam chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp. Ngành chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần làm đủ các thủ tục theo quy định hiện hành và chờ được cấp giấy phép bay, trước khi tổ chức bay và chấp hành đúng các quy định trong Phép bay.   

- Ảnh trong bài mang tính minh họa.
 
Thời hạn cấp phép bay là bao lâu ?

Kể từ ngày 22/10/2011, Nghị định 79/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, đã thay đổi thời gian cấp phép tổ chức thực hiện các chuyến bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ sẽ được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 5 ngày.

Nghị định 79/2011/NĐ-CP nêu rõ: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu cấp phép tổ chức thực hiện các chuyến bay. Cũng theo quy định mới, thời gian cấp phép điều chỉnh thực hiện các chuyến bay cũng được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 3 ngày. (theo Chinhphu.vn).

Nội dung Giấy phép bay sẽ gồm những nội dung gì ?

Theo điều 10, trong nội dung của phép bay bao gồm:

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tổ chức, cá nhân được cấp phép bay.

2. Đặc điểm nhận dạng kiểu loại tàu bay, phương tiện bay (bao gồm cả phụ lục có ảnh chụp, thuyết minh tính năng kỹ thuật của tàu bay hoặc phương tiện bay).

3. Khu vực được tổ chức hoạt động bay, hướng bay, vệt bay.

4. Mục đích, thời hạn, thời gian được tổ chức bay.

5. Quy định về thông báo hiệp đồng bay; chỉ định cơ quan quản lý, giám sát hoặc điều hành bay.

6. Các giới hạn, quy định an ninh, quốc phòng khác.

Khi được phép bay, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động bay có trách nhiệm:

1. Thực hiện công tác dự báo, thông báo bay trước ngày bay theo quy định.

2. Nắm vững các quy định, nội dung của việc tổ chức, thực hiện hoạt động bay trong vùng trời Việt Nam.

3. Tuân thủ các quy định, điều kiện, giới hạn được nêu trong phép bay.

4. Chấp hành nghiêm hiệu lệnh đình chỉ bay và báo cáo kết quả về của cơ quan quản lý điều hành bay và giám sát các hoạt động bay quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Nghị định này.

5. Chịu trách nhiệm bồi thường theo pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn hàng không, gây thiệt hại cho người, tài sản dưới mặt đất.

Như vậy, với các quy định rất rõ nêu trên, hoạt động “Tổ chức các hoạt động bay khi chưa có phép bay” và “Lắp các thiết bị và thực hiện việc quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép” đã nằm trong diện nghiêm cấm.


Trần Ngọc (trích, giới thiệu)


(1). Trước đó, Chính phủ đã có Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 về “Quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2008” và Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2011. NĐHN số 12/NĐHN-BQP có bãi bỏ một số nội dung của 2 Nghị trên.

2.Chúng tôi cũng lưu ý thêm (mẫu) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAY - APPLICATION FORM FOR REQUEST OF FLIGHT AUTHORIZATION, cũng đã được thay đổi (theo đúng tinh thần Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ). Độc giả quan tâm tham khảo TẠI ĐÂY.


In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác