(ictdanang) - Đó là ngôi nhà luôn đầy ắp tình cảm chia sẻ yêu thương của mọi người với hơn 2.000 thành viên được thành lập bởi những phụ nữ bận rộn ở nhiều công việc khác nhau. Nhưng chính tình thương và lòng nhân ái đã kéo họ lại...