(ictdanang)-Suốt 26 năm qua có một người thầy âm thầm lặn lội khắp những làng biển nghèo khó Quảng Nam – Đà Nẵng vận động xóa mù chữ và trực tiếp đứng lớp dạy cái chữ cho hàng ngàn trẻ em và người thất học, góp phần vào thay đổi...