(ictdanang) – “Chúng tôi muốn Sơn Trà là nơi mà những loài động vật quý hiếm tìm đến và “ngụ cư” lâu dài ở đó, làm nên một hệ sinh thái ngày càng đa dạng. Trên rừng có voọc chà vá chân nâu, còn vùng nước chung quanh bán đảo,...