(ictdanang) – Với chủ đề “Quản lý rác thải khu vực nông thôn hiệu quả vì môi trường xanh, bền vững”, ngày 14/10, UBND Huyện Hòa Vang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức ra quân hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới...

null null
null null null
null null
http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=8
null null
null null